پیام فرستادن
GUANGGU INC.

چین سیستم خورشیدی روستایی & سیستم انرژی خورشیدی BTS سازنده

حرفه ای سیستم خورشیدی روستایی تولید کننده در صنعت

GUANGGU INC.

Guanggu Inc. متعهد به اندازه گیری و آزمایش ارتباطات در دفاع و گسترش فعال در فضای ظهور تجارت ، محصولات تحت پوشش ارتباطات داده ها ، آزمایش نوری ، مدیریت نظارت بر اتوماسیون مرکز داده ، آزمون نگهداری منبع تغذیه پشتیبان ، محصولات جدید انرژی ، پنل های فتوولتائیک نیروگاه های فتوولتائیک ، مانند کاربران خدمات از جمله اپراتورهای ارتباطی ، نظامی ، برق ، راه آهن و غیره ، توسعه بازار در داخل و خارج از کشور به ...
مخاطب
چین GUANGGU INC.
کار ما
چین پیشرو در ارائه دهنده سیستم خورشیدی روستایی & سیستم انرژی خورشیدی BTS
کنترل کیفیت
ما اول از اصل کیفیت پیروی می کنیم. کنترل دقیق کیفیت برای اطمینان از نرخ واجد شرایط تا 99.6
بیشتر بدانید